Ismét lehet jelentkezni a Schnell és Zalotay diplomadíjakra

2023-ban ismét lehet jelentkezni diplomadíjakra, mely a fiatal, pályakezdő mérnökök első rangos szakmai elismerése. 

Felhívás 2022/2023

Schnell László Diplomadíj

A Gamma Digital Kft 2013-ban alapította meg a  Schnell László Diplomadíjat, és azóta évről évre 3 ifjú szakembert részesít jutalomban. Idén ismét pályázatot hirdetünk. Ezúttal is a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem VIK Irányítástechnika és Informatika Tanszéken, a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszéken és az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszéken, jeles és jó minősítésű szakdolgozatot és diplomatervet benyújtó nappali tagozaton tanuló hallgatók nevezhetnek.

Érvényes pályázati anyagot adhatnak be mindazok, akik dolgozatukat 2022. júniusában védték meg, ill. a 2023. januári záróvizsgán készülnek megvédeni.

A pályázaton az alábbi témákkal foglalkozó dolgozatok vehetnek részt:

 •  ipari irányítás és vezérléstechnikai megoldások, PLC programozás
 • beágyazott rendszerek, HW és SW alkalmazások
 •  Információs és Kommunikációs Technológiák, HW és SW elemei

Jelentkezés

A pályázatra a pályázati lappal, valamint a szakdolgozattal/diplomatervvel és a konzulensi bírálattal közvetlenül a Gamma Digital Kft-nél lehet jelentkezni.

Az említett dokumentumokat elektronikus formában a talent@gammadigital.hu email címen keresztül dr. Farkas-Szilassy Emese HR csoportvezető részére kérjük eljuttatni, vagy postán ill. személyesen a Gamma Digital Kft. központi irodájába is be lehet küldeni ill. el lehet hozni. Cím: 1119 Budapest, Petzvál József u 56. 

Jelentkezési határidő:

2023. február 17.

Értékelés

Az értékelést a Gamma Digital Kft megbízott szakértői csoportja (3 fő) végzi a beadási határidőt követő 3 hónapon belül. Az értékelők a hallgatók munkáit anonym módon kezelik, azaz a pályázók adatainak ismerete nélkül állítják fel a beadott munkák sorrendjét.

Értékelési szempontok

A pályázó dolgozatának jó és jeles minősítésével már bizonyította, hogy munkája kiválóan teljesítette a kiírás szempontjait. A Gamma Digital Kft. a dolgozatok közül azokat szándékozik kiemelni, amelyek az ipari irányítástechnikai alkalmazásban, vagy az ICT technikában igényes, újszerű, előremutató, figyelemfelkeltő megoldásokat mutatnak be és dolgoznak ki.  

Az értékelés alapján a Gamma Digital Kft. legfeljebb 3 Schnell László Diplomadíjat ad ki az első három helyezettnek. A bírálók a pályázatra beérkezett munkák műszaki tartalma és a téma leírásának színvonala alapján döntenek, ezért előfordulhat, hogy egy adott témacsoportban nem javasolnak díjazásra pályázatot, míg egy másik témacsoportban akár több pályázatot előterjesztenek.  

A nyertesek végleges névsorát a Gamma Digital Kft. bíráló bizottsága állapítja meg. A döntés ellen nincs kifogásemelésre mód.

Díjazás

 •  A díj (üvegtábla és/vagy érem) és a pénzjutalom (80.000. Ft) átadására az ünnepélyes díjátadón kerül sor, amennyiben az esemény időpontjában érvényes járványügyi intézkedések ezt lehetővé teszik.
 • Abban az esetben, ha a pályázó témaválasztása illeszkedik a Gamma Digital Kft. szakmai profiljához, a díjazottat a cég álláslehetőséggel keresheti meg.

Egyebek

A felhívást a tanszéki adminisztrációkon és a Hallgatói Irodában is közzé tesszük. A Gamma Digital Kft. kizárólag a Gammás bíráló bizottság tagjainak enged betekintést - a pályázat elbírálása céljából - a pályaművekbe. A beküldött dokumentumokat harmadik személynek nem adja ki, azokat bizalmasan kezeli.

A pályázatra nem nyújtható be kétszer ugyanaz a diplomamunka.

Pályázati adatlap (91 KB)

 

Zalotay Péter Diplomadíj

A Gamma Digital Kft. 2018-ban Zalotay Péter Diplomadíjat alapított, melyet immár ötödik éve 2022-ben is meghirdet. A díjra az Óbudai Egyetem azon jó, vagy jeles minősítésű szakdolgozatot vagy diplomatervet benyújtó végzett, ill. nappali tagozaton tanuló hallgatói pályázhatnak, akik dolgozatukat 2022. júniusában védték meg, ill. a 2023. januári záróvizsgán készülnek megvédeni az alábbi intézetek egyikében:

 • KVK Automatika Intézet
 • KVK Műszertechnikai és Automatizálási Intézet
 • BGK Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet

A pályázaton az alábbi témakörökkel foglalkozó dolgozatok vehetnek részt:

 • Programozott ipari automatizálás
 • Járművillamossági és járműelektronikai technológiák
 • Mechatronikai rendszerek

A Gamma Digital Kft. a pályaművek közül azokat szándékozik kiemelni, amelyek igényes, újszerű, előremutató, figyelemfelkeltő megoldásokat mutatnak be és dolgoznak ki.

Jelentkezés

A pályázatra a a pályázati lappal, valamint a szakdolgozattal/diplomatervvel és a konzulensi bírálattal közvetlenül a Gamma Digital Kft-nél lehet jelentkezni. A pályázathoz a már felsorolt dokumentumokon kívül a pályázati részvételt támogató, a záróvizsga-bizottság elnöke, az illetékes intézet igazgatója vagy a pályamű intézményi konzulense által aláírt ajánlást is kérjük mellékelni. Ennek az ajánlásnak feltétlenül tartalmaznia kell, hogy a pályázó a dolgozatát jó vagy jeles minősítéssel védte meg a záróvizsga-bizottság előtt.

A pályázatra a felsorolt dokumentumokkal közvetlenül a Gamma Digital Kft-nél lehet jelentkezni. A dokumentumokat elektronikus formában a talent@gammadigital.hu email címen keresztül dr. Szilassy Emese HR csoportvezető részére kérjük eljuttatni, vagy postán a Gamma Digital Kft. központi irodájába is be lehet küldeni ill. személyesen is el lehet hozni. Cím: 1119 Budapest, Petzvál József u 56. 

Jelentkezési határidő:

2023. február 17.

Értékelési folyamat

Az értékelést a Gamma Digital Kft mérnökeiből álló, legalább három fős bíráló bizottság végzi a beadási határidőt követő három hónapon belül. Az értékelést követően a Gamma Digital Kft. maximum három Zalotay Péter Diplomadíjat ad ki az első három helyezettnek. A bírálók a pályázatra beérkezett munkák műszaki tartalma és a téma leírásának színvonala alapján döntenek, ezért előfordulhat, hogy egy adott témacsoportban nem javasolnak díjazásra pályázatot, míg egy másik témacsoportban akár több pályázatot előterjesztenek.   

A nyertesek névsorát a Gamma Digital Kft. bíráló bizottsága és az Óbudai Egyetem rektora (vagy az ő megbízottja) közös egyetértés alapján állapítja meg. A döntés ellen nincs kifogásemelésre mód.

Díjazás

 • A díj (bronz emlékplakett) és a pénzjutalom (80.000. Ft) átadására az ünnepélyes díjátadón kerül sor, amennyiben az esemény időpontjában érvényes járványügyi intézkedések ezt lehetővé teszik.
 • Abban az esetben, ha a pályázó témaválasztása illeszkedik a Gamma Digital Kft. szakmai profiljához, a díjazottat a cég álláslehetőséggel keresheti meg.

Egyebek

A Gamma Digital Kft. kizárólag a Gammás bíráló bizottság tagjainak enged betekintést - a pályázat elbírálása céljából - a pályaművekbe. A beküldött dokumentumokat harmadik személynek nem adja ki, azokat bizalmasan kezeli.

A pályázatra nem nyújtható be kétszer ugyanaz a diplomamunka.

Pályázati adatlap (91 KB)