Jelentkezés Schnell és Zalotay diplomadíjra

Idén is meghirdetjük a Schnell és Zalotay diplomadíjat.

Felhívás

Schnell László Diplomadíj

A Gamma Digital Kft 2013. évben Schnell László Diplomadíjat alapított. A pályázatot 2021-ben is meghirdeti. Idén is a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem VIK Irányítástechnika és Informatika Tanszékén, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékén és az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékén jeles és jó minősítésű szakdolgozatot és diplomatervet benyújtó nappali tagozaton tanuló hallgató nevezhet. Érvényes pályázati anyagot adhat be az, aki dolgozatát 2021. évében vagy a 2022. januári záróvizsga időszakában védte meg.

A pályázaton az alábbi témákkal foglalkozó dolgozatok vehetnek részt:

- ipari irányítás

- és vezérléstechnikai megoldások, PLC programozás

- beágyazott rendszerek, HW és SW alkalmazások

- Információs és Kommunikációs Technológiák, HW és SW elemei

Jelentkezés

A pályázatra a hallgató közvetlenül jelentkezhet a szakdolgozattal/diplomatervvel és a konzulensi bírálattal, valamint a pályázati lappal. Ezeket elektronikus formában kell eljuttatni Zolnai Katalin, HR vezető részére, a talent@gammadigital.hu email címre, vagy személyesen a Gamma Digital Kft., 1119 Budapest, Petzvál József u 56. számon található telephelyére.

Jelentkezési határidő:

- 2022. február 15.

Értékelés

Az értékelést a Gamma Digital Kft megbízott szakértői teamja (3 fő) végzi a beadási határidőt követő 3 hónapon belül. Az értékelők a hallgató adatainak ismerete nélkül állítják fel a sorrendet.

Értékelési szempontok

A pályázó a jó és jeles minősítésű dolgozatával már bizonyította, hogy a munkája kiválóan teljesítette a kiírás szempontjait. A Gamma Digital Kft. a dolgozatok közül azokat kívánja kiemelni, amelyek az ipari irányítástechnikai alkalmazásban, vagy az ICT technikában igényes, újszerű, előremutató, figyelemfelkeltő megoldásokat mutatnak be, dolgoznak ki.  

Az értékelés alapján a Gamma Digital Kft. alkalmanként maximum 3 Schnell László Diplomadíjat ad ki a jelentkezők száma és a dolgozatok műszaki értéke alapján. A bírálók a pályázatra beérkezett munkák közül színvonaluk alapján döntenek, ezért előfordulhat, hogy nem minden témacsoportban, illetve egy témacsoportban több pályázatot javasolhatnak a diplomadíjra.

A végső döntést a Gamma Digital Kft. megbízott bírálói hozzák meg. A végső döntés ellen felszólamlásnak nincs helye.

Díjazás

- 2021-ben a díj 80.000. Ft, melynek átadására az értékelés/döntés után kerül sor.

- A Gamma Digital Kft. munkahelyi felajánlást tehet a Schnell László díjazottaknak.

- A díj (üvegtábla és/vagy érem) átadására a Gamma Digital Kft. által rendezett ünnepélyes évzárón kerül sor, amennyiben az esemény időpontjában érvényben lévő kormányzati intézkedések lehetővé teszik ezt.

Egyebek

A Felhívást a tanszéki adminisztrációkon és a Hallgatói Irodában tesszük közzé. A Gamma Digital Kft. kizárólag a Bíráló Bizottság részére enged betekintést a pályaművekbe a pályázat elbírálása céljából. Harmadik személynek a beküldött dokumentumokat nem adja ki, azokat bizalmasan kezeli.

A pályázati felhívásban nem nyújtható be kétszer ugyanaz a diplomamunka.

Pályázati adatlap (91 KB)

 

Pályázati felhívás 2021.

Zalotay Péter Diplomadíj

A Gamma Digital Kft. 2018. évben Zalotay Péter Diplomadíjat alapított, melyet a 2021-es évben is meghirdeti. A díjra az Óbudai Egyetem azon jó, vagy jeles minősítésű szakdolgozatot vagy diplomatervet benyújtó végzett, nappali tagozaton tanuló hallgatói pályázhatnak, akik dolgozatukat 2021. évében vagy a 2022. januári záróvizsga időszakban védték meg az alábbi intézetek egyikében:

•KVK Automatika Intézet

•KVK Műszertechnikai és Automatizálási Intézet

•BGK Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet

A pályázaton az alábbi témakörökkel foglalkozó dolgozatok vehetnek részt:

•Programozott ipari automatizálás

•Járművillamossági és járműelektronikai technológiák

•Mechatronikai rendszerek

A Gamma Digital Kft. a pályaművek közül azokat kívánja kiemelni, amelyek igényes, újszerű, előremutató, figyelemfelkeltő megoldásokat mutatnak be, dolgoznak ki.

Jelentkezés

A végzett hallgató a pályázatra közvetlenül jelentkezhet az alábbi dokumentumok benyújtásával:

•A pályázat alapját képező szakdolgozat vagy diplomaterv PDF formátumban.

•Kitöltött és aláírt pályázati adatlap szkennelt PDF formátumban (ld. a jelen felhívás mellékletében).

• A szakdolgozat vagy diplomaterv konzulensi bírálata.

• A pályázati részvételt támogató aláírt ajánlás szkennelt PDF formátumban, amelyet a záróvizsga-bizottság elnöke, az illetékes intézet igazgatója vagy a pályamű intézményi konzulense adott. Ennek az ajánlásnak feltétlenül tartalmaznia kell, hogy a pályázó a dolgozatát jó vagy jeles minősítéssel védte meg a záróvizsga-bizottság előtt.

A fenti dokumentumokat a pályázónak elektronikus formában kell eljuttatni Zolnai Katalin, HR vezető részére - aki kérdés esetén további felvilágosítást is tud nyújtani - a talent@gammadigital.hu email címre, vagy személyesen a Gamma Digital Kft., 1119 Budapest, Petzvál József u 56. számon található telephelyére.

Jelentkezési határidő: 2022. február 15.

Értékelési folyamat

Az értékelést a Gamma Digital Kft mérnökeiből álló minimum három fős Bíráló Bizottság végzi a beadási határidőt követő három hónapon belül. Az értékelést követően a Gamma Digital Kft. maximum három Zalotay Péter Diplomadíjat ad ki a jelentkezők száma és a dolgozatok műszaki értéke alapján. A bírálók a pályázatra beérkezett munkák közül színvonaluk alapján döntenek, ezért előfordulhat, hogy nem mindegyik témakörből kerül ki nyertes pályázó, illetve egy témakörben akár több dolgozat is díjazásra kerülhet.

A végső döntést a Gamma Digital Kft. megbízottja és az Óbudai Egyetem rektora (vagy megbízottja) közös egyetértés alapján hozza meg.

Díjazás

• A jutalom 80 000 Ft, melynek átadására az értékelés/döntés után kerül sor.

• Bronz emlékplakett, amelynek átadására a Gamma Digital Kft. ünnepélyes évnyitó gáláján kerül sor, amennyiben az esemény időpontjában érvényben lévő kormányzati intézkedések lehetővé teszik ezt.

• Kiemelkedő pályamű esetén a Gamma Digital Kft. állásajánlatot is tehet a díjazottnak.

Egyebek

A Gamma Digital Kft. kizárólag a Bíráló Bizottság részére enged betekintést a pályaművekbe a pályázat elbírálása céljából. Harmadik személynek a beküldött dokumentumokat nem adja ki, azokat bizalmasan kezeli.

A pályázati felhívásban nem nyújtható be kétszer ugyanaz a diplomamunka.

Pályázati adatlap (91 KB)