Az általunkkidolgozott ún. „Talent” program hozzávetőlegesen egy évtizedes, egyetemekkel és főiskolákkal fenntartott kapcsolatápolásra épül. A kapcsolatépítés a Budapesti Műszaki Egyetemmel kezdődött, majd fokozatosan egyre több felsőoktatási intézménnyel vettük fel a kapcsolatot.

 

Jelenleg már 9 felsőoktatási intézménnyel alakítottunk ki kooperációt, melyekkel együttműködési szerződés emeli hivatalos szintre a képzési programunkat:

  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  • Óbudai Egyetem
  • ELTE Informatikai kar
  • Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar
  • Debreceni Egyetem Műszaki Kar
  • Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Műszaki Informatika Tanszék
  • Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Győr
  • Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Automatizálási Tanszék
  • Kecskeméti Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola Jármű Technológia Tanszék

Partnerintézményeinkkel egyúttal szakmai versenyek és pályázatok kapcsán is kölcsönösen támogatjuk egymást. Minden évben nagyságrendileg 10 hallgató kezdi meg nálunk önálló egyetemi laboratóriumát, akik négy szakmai csoportba is jelentkezhetnek.

Ezekben a csoportokban, ahol PLC, SCADA, MES, valamint villamos rendszerek fejlesztése, ill. tervezése folyik, a gyakornok hallgatókhoz egy-egy mentort rendelünk hozzá, akik végigkísérik pártfogoltjukat a körülbelül egy éves „Talent” program során. Ez idő alatt a hallgatók önálló egyetemi laborképzésükön kívül szakmai gyakorlaton vesznek részt, mely szakdolgozatírásban teljesedik ki. Ez utóbbi munkához egy nagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberünk személyében külső konzulenst is biztosítunk. Valamennyi gyakornokunk a pártfogójától folyamatos támogatást, munkájáról pedig rendszeres visszacsatolást, alkalmanként írásbeli értékelést kap.

A „Talent” gyakornoki programunk a hallgatók körében rendkívül népszerű, mivel a program során szakmaspecifikus elméleti ismereteken túl, ipari környezetben szakmai tapasztalatot is nyújtunk. Igazi szakmai munkát, valós műszaki problémára várunk el feladatmegoldást a fiatal szakemberektől. Egyúttal a közösségépítésre is nagy hangsúlyt fektetünk. A képzési programunkat sikeresen teljesítő hallgatóknak kölcsönös elégedettség esetén, a végzést követően rendszerint alkalmazotti státuszt kínálunk fel.